401365_10150715903074622_827789621_12205185_742768529_n.jpg
Lenka Kolárová
Od malička jsem ráda kreslila a tvořila. Inspiroval mě hlavně život na venkově v malém městě v jižních Čechách kde jsem trávila prázdniny a také pohádky, kterých jsem přečetla spoustu. Byl to pro mne svět plný zvláštních bytostí, postaviček, princezen a víl; svět, kde zvítězí vždy dobro nad zlem. Jako malá jsem musela také často pózovat při fotografických kompozicích svému tátovi a inspirována jsem byla určitě i maminkou, která na nás-děti ráda šila různé modely.

Po základní škole jsem šla studovat střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. Zde jsem potkala úžasné osobnosti a setkala se skutečným výtvarným světem. Tady mne ovlivnila zejména ilustrace, typografie a později také loutkoherectví, které jsem se pokoušela studovat.

Po škole jsem začala pracovat jako reklamní grafik a vydržela u toho dalších deset let.
V současné době pracuji jako terapeut; kresba a malba zůstávají mým koníčkem.
Témata
„Svět budhů“ a exotických zvířat mne inspiroval při mé měsíční návštěvě Thajska a spolu s Adobe photoshopem jsme vytvořily pár ilustrací.

V Anglii a zejména v Londýně jsem prožila několik let a objevila jsem zde víly, které tady žijí již staletí a chrání staré anglické památky.

Anatomii v angličtině jsem udělala především díky svým ilustracím, které byly součástí domácích úkolů. S potěšením jsem si na nich vždy ráda přečetla známku „exellent“.

Olejové malby vznikaly jako můj obdiv k tarotovým kartám a jejich symbolice. Technika oleje posloužila jako dokonalý nástroj tyto karty zviditelnit.
Cirkus byla několikaměsíční práce na dětském CD, které nakonec nebylo vydáno. I tak mi zůstaly naskenované ilustrace postaviček celé cirkusové rodiny, z nichž některé zde uvádím.

Surrealistické ilustrace se rodily v době kdy mě ovlivňoval především Salvator Dali a další čeští surrealisté. Musím říci, že surrealismus je pro mne jedním z nejzajímavějších výtvarných období.
Kreativita pro mne znamená mít možnost ztvárnit svoji fantazii, sny a příběhy, kterými jsem obklopována. Je to jakési zhmotnění toho co se zrodilo v mých myšlenkách a co mám možnost různými technikami dát na papír či plátno.
Lenka Kolárová
Creativity to me means having the opportunity to embody your imagination, dreams and stories, which surround me. It's a kind of manifestation of what is born in my thoughts, and I have to use various techniques to put it on paper and canvas.

I have loved drawing and creating since childhood. I was especially inspired by living in a rural South Bohemian village, where I spent the holidays as a child, and by fairy tales, which I read a lot. These were for me a world full of special creatures, characters, princesses and fairies, and a world where good always prevails over evil. As a small child I also often posed for photographic compositions for my dad, and I was certainly inspired by my mother, who sewed a variety of outfits for us.

After elementary school I studied at Vaclav Hollar secondary art school in Prague. There I met wonderful personalities as well as the real world of art. I was mainly influenced by illustration and type-setting, but later by puppetry, which I tried to study.

After school I started working as an advertising graphic designer, which I spent the next ten years doing.

I currently work as a therapist, and drawing and painting have remained my hobbies.


The world of Buddhas and exotic animals fascinated me during my month-long visit to Thailand. Using Adobe Photoshop, I created a few illustrations.

I spent several years of my life in London, and there I discovered the spiritual beings who protect old English monuments.

I passed my anatomy course in English only because of my illustrations, which were part of the homework, and was pleased to receive the top mark possible.

My fascination with Tarot cards and their symbolism led me to begin oil painting. The technique required by oil served as the perfect tool to highlight these cards.

The 'Circus' project involved several months' work on a children's CD, which ultimately was not issued. Even so, I kept scanned illustrations of the whole circus family, some of which I share here.

My surrealist illustrations were the product of a time when I was influenced primarily by Salvador Dali and other Czech surrealists. I must say that for me surealism is one of my most interesting creative periods.

Costumes were my inspiration to do stage design, which I wanted to study.
 
Pokud máte zájem o obraz nebo některou konkrétní ilustraci, prosím pošlete mi vzkaz přes níže uvedný formulář, nebo mě kontaktujte na telefonním čísle +420 774 323 883.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one